top of page
Vyhledat
  • boris2065

Oznamování přeshraničních transakcí dle Směrnice DAC 6

Aktualizováno: 21. 12. 2021


Zákonem č. 343/2020 Sb. byla implementována Směrnice DAC 6. Cílem této Směrnice je automatická výměna informací o přeshraničních uspořádáních a oznamovací povinnost v členských státech EU. Přeshraniční uspořádání je takové uspořádání, které se týká účastníků z více členských států EU nebo i jednoho účastníka z nečlenského státu.


Zároveň jeden účastník musí být:


a) daňovým rezidentem v jiné jurisdikci než další účastník,


b) daňovým rezidentem alespoň ve dvou jurisdikcích,


c) podniká v jiné jurisdikci prostřednictvím stálé provozovny a dané uspořádání se jí týká,


d) vykonává činnost v jurisdikci, kde není rezidentem ani zde nemá stálou provozovnu.


Oznamovací povinnost dopadá především na zprostředkovatele přeshraničního uspořádání (tj. poradce, právníky, atd.), někdy také jiné zprostředkovatele nepožívající profesní mlčenlivost, případně přímo na klienta.


Přeshraniční uspořádání lze rozdělit do dvou skupin podle tzv. “testu hlavního přínosu”, přičemž přínosem je zde získání daňové výhody.


Důležitou informací jsou lhůty pro oznámení správci daně (zde Specializovaný finanční úřad):


• do 30. ledna 2021 pro uspořádání, k jejichž zavedení byl učiněn první krok od 1. července 2020 do 29. srpna 2020, anebo které byly zpřístupněny pro zavedení, připraveny k zavedení nebo k jejichž zavedení byl učiněn první krok do 31. prosince 2020;


• do 28. února 2021 pro „historická“ uspořádání, k jejichž zavedení byl učiněn první krok od 25. června 2018 do 30. června 2020.


Pro budoucí uspořádání je termín pro jejich případné oznámení pouze 30 dnů.

13 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page