VEDENÍ ÚČETNICTVÍ

Společnost BORIS GNOTH BPO, s.r.o. poskytuje svým klientům následující služby:

  • Externí komplexní zpracování účetnictví

  • Komplexní zpracování účetnictví  klienta v jeho prostorech bez převozu účetních dokladů

  • Zpracování dílčích oblastí účetnictví (např. dlouhodobý majetek, vyúčtování cestovních náhrad služebních cest, odsouhlasení pohledávek a závazků k rozvahovému dni, vystavování faktur …)

  • Zpracování účetní závěrky

  • Překlad účetní závěrky do anglického jazyka

  • Nastavení komplexních účetních procesů u klienta

  • Metodická podpora, tvorba směrnic a průběžné účetní poradenství

  • Poskytnutí externího účetního po požadovanou dobu (temporary staffing)

 

Zpracovávané účetnictví vedeme v souladu s platnou legislativou; neobvyklé účetní případy konzultujeme s externími nezávislými auditory a poté společně s klientem volíme nejvhodnější řešení celé situace.

Naši účetní odborníci mají dlouhodobou praxi v oboru a rovněž aktivně působí jako externí lektoři pro prestižní vzdělávací agentury.

Pokud si chcete sjednat nezávaznou schůzku a osobně prodiskutovat rozsah požadovaného poradenství, neváhejte nás kontaktovat.​