top of page
Účetní
BORIS GNOTH BPO, s.r.o. 

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ

08_siska modra.png

Komplexní zpracování účetnictví

08_siska modra.png

Komplexní zpracování účetnictví  klienta v jeho prostorech bez převozu účetních dokladů

08_siska modra.png

Zpracování dílčích oblastí účetnictví (např. dlouhodobý majetek, vyúčtování cestovních náhrad služebních cest, odsouhlasení pohledávek a závazků k rozvahovému dni, vystavování faktur …)

08_siska modra.png

Zpracování účetní závěrky

08_siska modra.png

Překlad účetní závěrky do anglického jazyka

08_siska modra.png

Nastavení komplexních účetních procesů u klienta

08_siska modra.png

Metodická podpora, tvorba směrnic a průběžné účetní poradenství

08_siska modra.png

Poskytnutí externího účetního po požadovanou dobu (temporary staffing)

Zpracovávané účetnictví vedeme v souladu s platnou legislativou; neobvyklé účetní případy konzultujeme s externími nezávislými auditory a poté společně s klientem volíme nejvhodnější řešení celé situace.

Naši účetní odborníci mají dlouhodobou praxi v oboru a rovněž aktivně působí jako externí lektoři pro prestižní vzdělávací agentury.

Pokud si chcete sjednat nezávaznou schůzku a osobně prodiskutovat rozsah požadovaného poradenství, neváhejte nás kontaktovat.​

DAŇOVÉ PORADENSTVÍ
ZPRACOVÁNÍ MEZD
bottom of page