top of page
Vyhledat
  • boris2065

Pronajímáte sídlo či provozovnu v rodinném domě? Pozor na změnu daňového režimu mezi plátci DPH

Aktualizováno: 21. 12. 2021


Do konce minulého roku se plátce, který pronajímal nemovitou věc jinému plátci pro podnikání, mohl rozhodnout, jestli na faktuře uplatní DPH nebo tento nájem osvobodí. Od 1.1.2021 jsou stanoveny výjimky, kdy není možné využít volbu zdanění a nájem mezi plátci pro účely uskutečňování jeho ekonomické činnosti lze jen osvobodit od DPH u následujících typů nemovitostí: a) stavby rodinného domu podle právních předpisů upravujících katastr nemovitosti, b) obytný prostor, c) jednotka, která nezahrnuje nebytový prostor jiny než garáž, sklep nebo komoru, d) stavba, v niž je alespoň 60 % podlahové plochy teto stavby nebo časti stavby, je-li pronajímána tato část, tvořeno obytným prostorem, e) pozemku, jehož součástí je stavba rodinného domu, obytný prostor nebo stavba podle písmene d), s niž je tento pozemek pronajímán, f) práva stavby, jehož součástí je stavba rodinného domu nebo stavba podle písmene d), s niž je právo stavby pronajímáno. Rozhodující je určení stavby dle katastru nemovitostí. Omezení možnosti volby se vztahuje i na smlouvy uzavřené před 1.1.2021.

Jsou i jiné daňové dopady této změny? Upozorňujeme Vás na související ustanovení zákona o DPH – povinnost provést úpravu odpočtu daně, pokud jste nárokovaly DPH při pořízení výše uvedených nemovitostí. Dle zákona o DPH činí lhůta pro úpravu uplatněného odpočtu 10 let od roku pořízení stavby, jednotky či jejich technického zhodnocení. Zákon umožňuje plátcům v průběhu 2 let nastavit údaje obsažené v katastru nemovitostí, aby odpovídali skutečnému stavu nemovité věci. Účinnost této změny je od 1.1.2021.


214 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page