Oznamování přeshraničních transakcí dle Směrnice DAC 6


Zákonem č. 343/2020 Sb. byla implementována Směrnice DAC 6. Cílem této Směrnice je automatická výměna informací o přeshraničních uspořádáních a oznamovací povinnost v členských státech EU. Přeshraniční uspořádání je takové uspořádání, které se týká účastníků z více členských států EU nebo i jednoho účastníka z nečlenského státu.


Zároveň jeden účastník musí být:

a) daňovým rezidentem v jiné jurisdikci než další účastník,

b) daňovým rezidentem alespoň ve dvou jurisdikcích,

c) podniká v jiné jurisdikci prostřednictvím stálé provozovny a dané uspořádání se jí týká,

d) vykonává činnost v jurisdikci, kde není rezidentem ani zde nemá stálou provozovnu.


Oznamovací povinnost dopadá především na zprostředkovatele přeshraničního uspořádání (tj. poradce, právníky, atd.), někdy také jiné zprostředkovatele nepožívající profesní mlčenlivost, případně přímo na klienta.


Přeshraniční uspořádání lze rozdělit do dvou skupin podle tzv. “testu hlavního přínosu”, přičemž přínosem je zde získání daňové výhody.


Důležitou informací jsou lhůty pro oznámení správci daně (zde Specializovaný finanční úřad):

• do 30. ledna 2021 pro uspořádání, k jejichž zavedení byl učiněn první krok od 1. července 2020 do 29. srpna 2020, anebo které byly zpřístupněny pro zavedení, připraveny k zavedení nebo k jejichž zavedení byl učiněn první krok do 31. prosince 2020;

• do 28. února 2021 pro „historická“ uspořádání, k jejichž zavedení byl učiněn první krok od 25. června 2018 do 30. června 2020.


Pro budoucí uspořádání je termín pro jejich případné oznámení pouze 30 dnů.

17 zobrazení0 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

MOSS aneb MINI-ONE-STOP-SHOP zjednodušuje DPH pro eshopy

Může se nové zjednodušení podnikání v EU týkat i Vás? Plánované rozšíření režimu MINI-ONE-STOP-SHOP přináší daňové změny pro e-shopy a další typy služeb. Co to je MOSS neboli mini-one-stop shop a v če

Novela daňových zákonů účinná od 1. ledna 2021

Ve Sbírce zákonů byla dne 31. prosince 2020 publikována novela vybraných daňových předpisů s účinností od 1. ledna 2021. V novém roce tak dochází např. ke změně limitů pro ocenění hmotného majetku pro