Novela daňových zákonů účinná od 1. ledna 2021

Ve Sbírce zákonů byla dne 31. prosince 2020 publikována novela vybraných daňových předpisů s účinností od 1. ledna 2021.


V novém roce tak dochází např. ke změně limitů pro ocenění hmotného majetku pro účely daně z příjmů, dále se opět oživí tzv. "superrychlé odpisy" pro vybraný majetek a daňová uznatelnosti odpisů nehmotného majetku se bude řídit účetními pravidly. Veškeré tyto změny lze rovněž uplatnit zpětně pro rok 2020.


Pokud máte zájem se dozvědět více o daňových změnách, stáhněte si zdarma soubor z úvodní stránky našeho webu.
13 zobrazení0 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

MOSS aneb MINI-ONE-STOP-SHOP zjednodušuje DPH pro eshopy

Může se nové zjednodušení podnikání v EU týkat i Vás? Plánované rozšíření režimu MINI-ONE-STOP-SHOP přináší daňové změny pro e-shopy a další typy služeb. Co to je MOSS neboli mini-one-stop shop a v če

Oznamování přeshraničních transakcí dle Směrnice DAC 6

Zákonem č. 343/2020 Sb. byla implementována Směrnice DAC 6. Cílem této Směrnice je automatická výměna informací o přeshraničních uspořádáních a oznamovací povinnost v členských státech EU. Přeshranič