MOSS aneb MINI-ONE-STOP-SHOP zjednodušuje DPH pro eshopy

Může se nové zjednodušení podnikání v EU týkat i Vás?

Plánované rozšíření režimu MINI-ONE-STOP-SHOP přináší daňové změny pro e-shopy a další typy služeb.


Co to je MOSS neboli mini-one-stop shop a v čem tkví zjednodušení?

Jedná se o jedno správní místo, tedy jeden finanční úřad, prostřednictvím kterého vyřídíte své daňové povinnosti plynoucí z podnikatelské činnosti na území celé Evropské unie.


Koho se novela týká?

Tento režim nyní využívají poskytovatelé digitálních služeb (tj. telekomunikační služby, elektronicky poskytované služby a služby rozhlasového a televizního vysílání).


V půli roku 2021 dojde k významnému rozšíření pro ostatní služby

- zásilkový prodej zboží pro nepodnikatele u Evropské unie – provozovatelé e-shopů,

- vstupenky na akce, školení, koncerty a veletrhy,

- služby související s nemovitostí, či nájmem dopravního prostředku,

- dovoz zásilek malých hodnot.


K jaké změně oproti současnosti dojde?

Vše se bude rovnou danit v místě spotřeby. E-shopy tedy nebudou sledovat limity jednotlivých států pro překročení obratu, po kterém se museli registrovat k DPH ve státech EU.


Existuje výjimka pro malé podniky, usazené pouze v jednom státě EU, kteří nepřekročí prodej celkem do 10 000 EUR za rok na území celé Evropské unie. Tyto podniky budou zásilkový prodej zboží danit v České republice.


Registrace do MOSS sníží administrativu spojenou s podáváním přiznání k DPH v jednotlivých státech Evropské unie, kam zboží e-shopy zasílali. MOSS zajistí platbu jednotlivým členským státům za Vás. Účinnost těchto změn je od 1.7. 2021


Pokud máte zájem se dozvědět více o tomto tématu, pište na vat@borisgnoth.cz .27 zobrazení0 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Oznamování přeshraničních transakcí dle Směrnice DAC 6

Zákonem č. 343/2020 Sb. byla implementována Směrnice DAC 6. Cílem této Směrnice je automatická výměna informací o přeshraničních uspořádáních a oznamovací povinnost v členských státech EU. Přeshranič

Novela daňových zákonů účinná od 1. ledna 2021

Ve Sbírce zákonů byla dne 31. prosince 2020 publikována novela vybraných daňových předpisů s účinností od 1. ledna 2021. V novém roce tak dochází např. ke změně limitů pro ocenění hmotného majetku pro