top of page
Vyhledat
  • boris2065

Jakým způsobem a do kdy podat daňové přiznání k dani z příjmů za rok 2023?

Základní shrnutí termínů pro podání daňového přiznání za kalendářní rok 2023:

  • základní lhůta – 2. dubna 2024

  • elektronické podání – 2. května 2024

  • podáno poradcem – 1. července 2024
Povinnost podat daňové přiznání

V rámci fyzických osob je povinen podat daňové přiznání za předchozí zdaňovací období každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 50 000 Kč, pokud se nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně. Daňové přiznání je povinen podat také ten, kdo vykazuje daňovou ztrátu. Z uvedeného pravidla existuje výjimka pro zaměstnance, kteří byli zaměstnání jen u jednoho zaměstnavatele, nebo postupně u různých zaměstnavatelů, a zároveň u všech zaměstnavatelů podepsali „růžové prohlášení“ poplatníka daně z příjmů a jejich ostatní příjmy nepřesáhly 20 000 Kč. Narozdíl od fyzických osob, právnické osoby se, až na určité výjimky, povinnosti podat daňové přiznání nevyhnou.


Lhůty pro podání daňového přiznání

Daňové přiznání se podává nejpozději do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období. Tato základní lhůta pro podání daňového přiznání za rok 2023 připadá tento rok na úterý 2. dubna, neboť 1. dubna je státní svátek. Zákon stanoví prodloužení základní lhůty o 1 měsíc pro případy, kdy je daňové přiznání podáváno elektronicky a zároveň nebylo podáno v základní lhůtě. Poslední den pro podání elektronického přiznání připadá na čtvrtek 2. května 2024, neboť 1. května také státní svátek. Existuje ještě zákonná možnost prodloužení lhůty, která se uplatní, pokud za Vás daňové přiznání podává poradce a zároveň podání nebylo učiněno v základní lhůtě. V případě, že za Vás daňové přiznání podává daňový poradce, nebo advokát, je základní lhůta prodloužena na 6 měsíců až do 1. července 2024. V této souvislosti je nezbytné doručit finančnímu úřadu také plnou moc, která opravňuje poradce učinit podání za jinou osobu. Plnou moc postačuje zaslat společně s přiznáním na finanční úřad. Prodloužená 6měsíční lhůta platí také pro subjekty, které májí zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.


Co se týká splatnosti daně, tak zde platí, že daň je splatná v poslední den lhůty pro podání řádného daňového přiznání.


Existuje několik způsobů podání, ale nejjednodušší cestou bývá zpravidla podání elektronicky prostřednictvím datové schránky. Pro poplatníky, kteří mají datovou schránku zřízenou ze zákona (například právnické osoby, nebo podnikající fyzické osoby), platí dokonce povinnost podávat pouze elektronicky.


V případě elektronického podání musí být podáno ve formátu .xml, nestačí tedy například naskenovaný formulář ve formátu PDF. Fyzické osoby, které nemají povinnost podávat elektronicky mohou podání učinit také v listinné formě, a to buď osobně na příslušném finančním úřadě, nebo poštou. V případě zasílání poštou je rozhodující den podání na poště.


V případě dotazů či nejasností nás prosím neváhejte kontaktovat. Rádi Vám pomůžeme se zpracováním a podáním Vašeho daňového přiznání.

16 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Commenti


bottom of page