NAŠE SLUŽBY

DAŇOVÉ PORADENSTVÍ

 

Společnost BORIS GNOTH TAX, s.r.o. představuje tým zkušených a vysoce kvalifikovaných daňových poradců, kteří poskytují svým klientům daňové poradenství v následujících oblastech:

 

 • Daň z příjmů právnických osob

 • Daň z příjmů fyzických osob

 • Daň z přidané hodnoty

 • Daň z nemovitých věcí

 • Daň z nabytí nemovitých věcí

 • Spotřební daně

 • Mezinárodní zdanění

 • Zdanění expatů

 • Vysílání zaměstnanců

 • Daňové kontroly

 • Daňové due diligence

 • Oblast fúzí a akvizic (M&A)

 

Naši odborníci manažersky působili v mezinárodních poradenských společnostech z tzv. „Big 4“ a mají mnoholeté zkušenosti s poskytováním daňového poradenství jak pro nadnárodní korporace, tak i pro menší české společnosti s lokálním záběrem.

 

Protože s našimi klienty chceme spolupracovat dlouhodobě, v rámci poskytovaného poradenství nehledáme krátkodobá řešení, ale nabízíme komplexní řešení jejich situace respektující právní a komerční aspekty celé transakce.

 

Při naší práce se řídíme následujícími pravidly:

 

 • S našimi klienty chceme spolupracovat na dlouhodobé bázi;

 • Snažíme se, aby spolupráce byla oboustranně výhodná a upřednostňujeme „win-win“ řešení;

 • Fakturace naší odměny je maximálně transparentní.

Pokud si chcete sjednat nezávaznou schůzku a osobně prodiskutovat rozsah požadovaného poradenství, kontaktujte nás.

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ

 

Společnost BORIS GNOTH BPO, s.r.o. poskytuje svým klientům následující služby:

 • Externí komplexní zpracování účetnictví

 • Komplexní zpracování účetnictví  klienta v jeho prostorech bez převozu účetních dokladů

 • Zpracování dílčích oblastí účetnictví (např. dlouhodobý majetek, vyúčtování cestovních náhrad služebních cest, odsouhlasení pohledávek a závazků k rozvahovému dni, vystavování faktur …)

 • Zpracování účetní závěrky

 • Překlad účetní závěrky do anglického jazyka

 • Nastavení komplexních účetních procesů u klienta

 • Metodická podpora, tvorba směrnic a průběžné účetní poradenství

 • Poskytnutí externího účetního po požadovanou dobu (temporary staffing)

 

Zpracovávané účetnictví vedeme v souladu s platnou legislativou; neobvyklé účetní případy konzultujeme s externími nezávislými auditory a poté společně s klientem volíme nejvhodnější řešení celé situace.

Naši účetní odborníci mají dlouhodobou praxi v oboru a rovněž aktivně působí jako externí lektoři pro prestižní vzdělávací agentury.

Pokud si chcete sjednat nezávaznou schůzku a osobně prodiskutovat rozsah požadovaného poradenství, kontaktujte nás.​

ZPRACOVÁNÍ MEZD

 

Společnost BORIS GNOTH BPO, s.r.o. zajišťuje pro své klienty dodavatelským způsobem komplexní vedení mzdové agendy, která zahrnuje:

 

 • Přihlášky a odhlášky zaměstnanců na příslušné instituce (ZP, SSZ, atd.)

 • Pomoc při kompletaci podkladů pro zpracování mezd

 • Samotné zpracování mezd (všechny druhy pracovních poměrů a úvazků), včetně

  • Výpočtu záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

  • Výpočtu povinných odvodů na veřejné zdravotní pojištění a na sociální zabezpečení

  • Výpočtu hrubé mzdy z čisté mzdy („gross up“)

  • Přípravy podkladů pro zaúčtování mezd

  • Úhrady mezd a povinných odvodů prostřednictvím internetového bankovnictví

  • Přípravy a rozesílání výplatních pásek dle požadavků klienta

  • Přípravy povinných přehledů pro zdravotní pojišťovny a správy sociálního zabezpečení

  • Přípravy přehledu mezd podle požadavků klienta

 • Zpracování, distribuce a archivace veškerých mzdových výstupů

 • Export dat do účetnictví

 • Zpracování ročního zúčtování daně

 • Komunikace se státními úřady prostřednictvím plné moci

 

Pokud si chcete sjednat nezávaznou schůzku a osobně prodiskutovat rozsah požadovaného poradenství, kontaktujte nás.

TEMPORARY STAFFING

 

Společnost BORIS GNOTH BPO, s.r.o. dokáže svým klientům zajistit krátkodobou nebo dlouhodobou náhradu chybějícího zaměstnance (např. z důvodu náhlé nebo dlouhodobé nemoci, záskoku na mateřskou dovolenou, ze závažných osobních důvodů, apod.).

 

Specializujeme se na temporary staffing v rámci následujících ekonomických profesí:

 • Fakturantky

 • Junior účetní

 • Hlavní účetní

 • Asistenty daňového poradce

 • Daňové poradce

 • Specialisty na kontroling

V případě temporary staffing jsou poskytnutí zaměstnanci u nás v pracovním poměru a s klientem je uzavřena smlouva o poskytnutí odborného poradenství.

 

Pokud si chcete sjednat nezávaznou schůzku a osobně prodiskutovat rozsah požadovaného poradenství, kontaktujte nás.​​